Google foto

Få styr på dine billeder med Google Foto

Du kan bruge Google foto på nettet eller som en app til både Android og iPhone. Google foto tilbyder en sikker opbevaring af dine billeder på nettet, men giver også så mange andre muligheder for at samle billeder i album, for at se minder og for at søge efter ting, steder og personer i billeder og for at dele billeder og album med andre.
I app’en til smartphone er der mange muligheder for billedforbedring, for eksempel med beskæring, brug af filtre, indstilling af lys, farver og meget andet. 

Underviser: Carl Rosschou, car1953@gmail.com