Kurser for seniorer 

af andre seniorer

Det er vigtigt for os, at alle kan følge med og få lært noget nyt. Derfor er der normalt kun 4 deltagere på hvert kursus. I studiekredsen lægger vi yderligere vægt på, at deltagerne vil dele deres viden og erfaringer med hinanden.

Vi er frivillige seniorer, der med glæde deler vor erfaring med Pc, tablet og smartphone med andre seniorer.
Vi følger ikke et fastlagt program, men tilrettelægger undervisningen individuelt. Vi tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og forhåndsviden samt i egen viden og erfaring med det, der undervises i – Pc, tablets (iPad og Android) eller smartphones.
Vi opretter hold om bestemte emner efter behov. Vi har bl.a. haft kurser i NemID og billedbehandling og Facebook.

De fleste kurser er på 5 uger og koster 125 kr, og undervisningen er 2 timer per gang. Vi afholder også kortere kurser f.eks. 3-timers kursus i Facebook.

Vi har små hold med 4-5 deltagere. Undtaget er studiekredsen, hvor der er 6-10 deltagere og 2 undervisere.