Privatlivspolitik

Roskilde Computerstue indsamler, opbevarer og behandler udelukkende persondata til specifikke og saglige formål, der er nødvendige i forhold til Roskilde Computerstues drift og udvikling. Hvis vi ikke har hjemmel til at behandle specifikke persondata, indhenter vi samtykke.
Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige – eller når den registrerede beder os om det.

Formål
Roskilde Computerstue har til formål at hjælpe ældre til en bedre forståelse af IT og til at udvide kendskabet til at Pc, tablets eller smartphone til privat brug.

Berørte personer
Deltagere på Roskilde Computerstues kurser, temamøder eller IT-Caféer samt undervisere i Roskilde Computerstue.

Typer af persondata
Vi behandler ikke personfølsomme data. Vi behandler følgende data fra vore deltagere i kurser, IT-Caféer og temamøder.
Navn, e-mail addresse, telefonnr. og præferencer for kurser og temaer.

Når der til kurser og andre arrangementer bliver fotograferet, gør vi de tilstedeværende opmærksom på, at de blot kan henvende sig til fotografen, hvis de ikke ønsker at være med på sådanne situationsbilleder.

For underviserne behandler vi følgende data:
Funktion/undervisningsområde, potrætfoto, adresse, e-mail og telefonnr.

Indsamling af persondata
Vi får data fra deltagerne selv.

Formål med databehandling
Vi behandler persondata for at opfylde følgende formål:
For frivillige undervisere:
At planlægge, gennemføre og følge op på Roskilde Computerstues aktiviteter.

For deltagere i kurser, IT-Caféer og temamøder:
– At kunne håndtere tilmeldinger til vores kurser og temamøder
– At kunne udsende kursusmaterialer
– At kunne udsende nyhedsbreve

Opbevaring og sletning
Vi har forskellige opbevaringsperioder for persondata:
Frivillige undervisere: Så længe personen underviser hos os eller stadig ønsker at høre om foreningens aktiviteter.
Deltagere på kurser, temamøder og IT-Caféer: Tilmeldings-/deltagerlister bliver slettet senest 2 år efter kurset, evt. anonymiseret til historiske formål. Modtagere af Nyhedsbrev slettes straks ved anmodning.

Videregivelse af persondata
Roskilde Computerstue videregiver ikke de kontaktoplysninger, som vi har fået oplyst af vores deltagere.
Situationsfotos fra kurser, temamøder og IT-Caféer kan blive brugt til markedsføring for Roskilde Computerstue med deltagernes samtykke.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine persondata, har du bl.a. ret til:
• at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
Dette kan ske, ved at du henvender dig til os – se kontaktoplysninger nederst.

Sikkerhed
Vi opbevarer alle elektroniske data i en ekstern sky, hvortil underviserne har adgang via kodeord.
Roskilde Computerstue er en del af Ældre hjælper Ældre og Danske Seniorer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de generelle regler for behandling af persondata, kan du læse mere på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/ofte-stillede- spoergsmaal/

Dataansvarlig
Roskilde Computerstue sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os, hvis du vil vide, hvilke data vi opbevarer om dig.
Kontakt på admin@roskilde-computerstue.dk

Opdateret 31.8.2018