Temamøde 12. november 2019

Temamøder

Bruger du Sundhedsapps

Der findes mange muligheder for at få information om sit eget helbred, om sygdomme i almindelighed og om hjælpemidler.

Tom Henriksen vil give en introduktion til nogle af de vigtigste offentlige Sundhedsapps, som man kan bruge på Pc, tablet eller smartphone.

Sundhed.dk
Medicinkortet
Min Sundhedsplatform
Min Læge
Min CarePlan
Patienthåndbogen

Tom vil også præsentere:

HjerteStart (TrygFondens vejledning)
112 app’en, der kalder alarmcenralen
FirstAED, Der bruges af ”DanmarkRedderLiv” (hjerteløber)
NemID app. Der ”afløser” papkortet.

Vi afslutter Temadagen med en drøftelse af deltagernes egne erfaringer med at benytte Sundhedsapps og/eller hjemmesider med information om sundhed og sygdomme.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig af hensyn til stoleopstilling og kaffe.

Tryk her for at tilmelde dig temadagen. Husk at oplyse om navn og email på alle deltagere.

Kaffe eller te koster 5 kr.